פירוש המילה full time job בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
full-time jobמשרה מלאה
 
 
full-timeבמשרה מלאהfull-timeבמשרה מלאה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים full time job בעברית | 
איך כותבים full time job בעברית | 
מה זה full time job בעברית | 
איך מתרגמים full time job לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: