פירוש המילה full time בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
full-time jobמשרה מלאה
 
 
full-timeבמשרה מלאהfull-timeבמשרה מלאה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
full time job


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים full time בעברית | 
איך כותבים full time בעברית | 
מה זה full time בעברית | 
איך מתרגמים full time לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: