פירוש המילה full swing בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
full swing"הילוך גבוה"go into full swing"להיכנס להילוך גבוה"
 
 
in full swing"בהילוך גבוה", בתנופה מלאה, במלוא התנופה, במלוא העוז

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים full swing בעברית | 
איך כותבים full swing בעברית | 
מה זה full swing בעברית | 
איך מתרגמים full swing לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: