פירוש המילה full speed ahead בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
speed

speed limit

speedboat

speediness

speeding

speedometer

speedway
מהירות, חיפזון

הגבלת מהירות

סירת מנוע מהירה

מהירות, חיפזון

נהיגה במהירות מופרזת

מד-מהירות/אוץ, ספידומטר

דרך מהירה
speed (toward)לדהור לקראת-, למהרspeedyמהירspeedily

full speed ahead
במהירות, צ'יק-צ'ק

במלוא המהירות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים full speed ahead בעברית | 
איך כותבים full speed ahead בעברית | 
מה זה full speed ahead בעברית | 
איך מתרגמים full speed ahead לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: