פירוש המילה full scale בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
full-scaleכוללfull-scaleבמלוא העוצמה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים full scale בעברית | 
איך כותבים full scale בעברית | 
מה זה full scale בעברית | 
איך מתרגמים full scale לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: