פירוש המילה full picture בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
full pictureתמונה מלאה (על מצב וכד')get the full pictureלקבל תמונה מלאה
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים full picture בעברית | 
איך כותבים full picture בעברית | 
מה זה full picture בעברית | 
איך מתרגמים full picture לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: