פירוש המילה full attention בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
full attentionתשומת לב מלאהget (someone's) full attentionלזכות בתשומת לב מלאה
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים full attention בעברית | 
איך כותבים full attention בעברית | 
מה זה full attention בעברית | 
איך מתרגמים full attention לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: