פירוש המילה fueling בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fuel

fueling
דלק

תדלוק
fuel (the)להתניע (תהליך וכד'); לתדלק, ללבותfueledמתודלק
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fueling בעברית | 
איך כותבים fueling בעברית | 
מה זה fueling בעברית | 
איך מתרגמים fueling לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: