פירוש המילה fuel the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fuel

fueling
דלק

תדלוק
fuel (the)להתניע (תהליך וכד'); לתדלק, ללבותfueledמתודלק
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fuel the בעברית | 
איך כותבים fuel the בעברית | 
מה זה fuel the בעברית | 
איך מתרגמים fuel the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: