פירוש המילה fudging of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fudge

fudging (of)
דבר מתיקה; שטויות

"מריחה" (של בדיקה וכד'); זיוף, פלסתר
fudge (the/with)למזמז, למסמס, "למרוח" (מו"מ, חקירה, תהליך וכד'); לזייף (נתונים, ממצאים וכד')
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fudging of בעברית | 
איך כותבים fudging of בעברית | 
מה זה fudging of בעברית | 
איך מתרגמים fudging of לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: