פירוש המילה frustrate בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
frustration (with/over/at)תסכול; סיכול; מפח נפשfrustrate (the/with/by)לתסכל; לסכלfrustrated

frustrating
מתוסכל

מתסכל
frustratinglyבתסכול, למרבה התסכול, באופן מתסכל

צירופי לשון וביטויים קרובים:
frustrate thewithby


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים frustrate בעברית | 
איך כותבים frustrate בעברית | 
מה זה frustrate בעברית | 
איך מתרגמים frustrate לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: