פירוש המילה front theon בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
front

frontier
חזית, פנים, חלק קדמי; מסווה

גבול, סְפר
front (the/on)לפנות לעבר-, להשקיף אל-front

frontal
חזיתי, קדמי, פרונטליfrontallyמלפנים, מקדימה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים front theon בעברית | 
איך כותבים front theon בעברית | 
מה זה front theon בעברית | 
איך מתרגמים front theon לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: