פירוש המילה from within בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from withinמבפנים, מבית (שינוי, איום וכד')

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from within בעברית | 
איך כותבים from within בעברית | 
מה זה from within בעברית | 
איך מתרגמים from within לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: