פירוש המילה from way back בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
way back

from way back
מזמן, לפני זמן רב

ממזמן, מלפני זמן רב

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from way back בעברית | 
איך כותבים from way back בעברית | 
מה זה from way back בעברית | 
איך מתרגמים from way back לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: