פירוש המילה from time immemorial בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
since/from time immemorialמימים ימימה, מאז ומעולם/ומתמיד, מקדמת דנא

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from time immemorial בעברית | 
איך כותבים from time immemorial בעברית | 
מה זה from time immemorial בעברית | 
איך מתרגמים from time immemorial לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: