פירוש המילה from the start to finish בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from the start to finishמתחילתו ועד סופו

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from the start to finish בעברית | 
איך כותבים from the start to finish בעברית | 
מה זה from the start to finish בעברית | 
איך מתרגמים from the start to finish לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: