פירוש המילה from the inception outset בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from the inception outset/ onset/startמלכתחילה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
from the inception outset onsetstart


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from the inception outset בעברית | 
איך כותבים from the inception outset בעברית | 
מה זה from the inception outset בעברית | 
איך מתרגמים from the inception outset לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: