פירוש המילה from the fullness of the heart בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from the fullness/bottom of the heartמעומק הלב

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from the fullness of the heart בעברית | 
איך כותבים from the fullness of the heart בעברית | 
מה זה from the fullness of the heart בעברית | 
איך מתרגמים from the fullness of the heart לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: