פירוש המילה from the first lineorder בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
from the first line/order (of)מהשורה הראשונה (אישים וכד')
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
from the first lineorder of


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from the first lineorder בעברית | 
איך כותבים from the first lineorder בעברית | 
מה זה from the first lineorder בעברית | 
איך מתרגמים from the first lineorder לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: