פירוש המילה from pained heart בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from (someone's) pained heartמנהמת הלב

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from pained heart בעברית | 
איך כותבים from pained heart בעברית | 
מה זה from pained heart בעברית | 
איך מתרגמים from pained heart לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: