פירוש המילה from him בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from him/herממנו/ממנה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from him בעברית | 
איך כותבים from him בעברית | 
מה זה from him בעברית | 
איך מתרגמים from him לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: