פירוש המילה from head to foot בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from head to toe/footמכף רגל ועד ראש

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from head to foot בעברית | 
איך כותבים from head to foot בעברית | 
מה זה from head to foot בעברית | 
איך מתרגמים from head to foot לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: