פירוש המילה from hand to mouth בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from hand-to-mouthמהיד לפה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from hand to mouth בעברית | 
איך כותבים from hand to mouth בעברית | 
מה זה from hand to mouth בעברית | 
איך מתרגמים from hand to mouth לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: