פירוש המילה from all walks בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
from all walks (of)מכל המגזרים

צירופי לשון וביטויים קרובים:
from all walks of


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים from all walks בעברית | 
איך כותבים from all walks בעברית | 
מה זה from all walks בעברית | 
איך מתרגמים from all walks לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: