פירוש המילה frizzle בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
frizzleתלתלfrizzle (the)לקרזל, לסלסלfrizzyמקורזל
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
frizzle the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים frizzle בעברית | 
איך כותבים frizzle בעברית | 
מה זה frizzle בעברית | 
איך מתרגמים frizzle לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: