פירוש המילה fritter בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fritterלביבה
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fritter away
fritter away the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fritter בעברית | 
איך כותבים fritter בעברית | 
מה זה fritter בעברית | 
איך מתרגמים fritter לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: