פירוש המילה fringe with בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fringeשוליים (תיאטרון וכד'); פוני (בשיער); ציציתfringe (with)לשמש שוליים ל-fringed

fringy
בעל שוליים, של השוליים
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fringe with בעברית | 
איך כותבים fringe with בעברית | 
מה זה fringe with בעברית | 
איך מתרגמים fringe with לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: