פירוש המילה frightening בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
frightפחד, בהלהfrighten (the)להפחיד, להבהילfrightened

frightening

frightful
מפוחד, פחדני, מבוהל

מפחיד, מבהיל

מפחיד, מבהיל; נורא, נוראי
frighteningly

frightfully
להחריד

צירופי לשון וביטויים קרובים:
frightening prophecy


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים frightening בעברית | 
איך כותבים frightening בעברית | 
מה זה frightening בעברית | 
איך מתרגמים frightening לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: