פירוש המילה friend בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
friend

friendship
חבר, ידיד, רֵע

חברוּת, ידידות, רעות
befriend (the)להתיידד, להתחברfriendlyחברי, חברותי,ידידותי, מסביר פנים
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
friend in need is a friend indeed
friend of the court
friend or foe


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים friend בעברית | 
איך כותבים friend בעברית | 
מה זה friend בעברית | 
איך מתרגמים friend לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: