פירוש המילה freshman mistakes בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
freshman mistakesשגיאות של טירון
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים freshman mistakes בעברית | 
איך כותבים freshman mistakes בעברית | 
מה זה freshman mistakes בעברית | 
איך מתרגמים freshman mistakes לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: