פירוש המילה frequent בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
frequencyתכיפות, תדירות, שכיחות; תדרfrequent (the)לבקר לעיתים קרובות, להסתופף ב-frequentתכוף, תדיר, שכיחfrequentlyלעיתים קרובות/תדירות, תדיר, תכופות, באופן תדיר

צירופי לשון וביטויים קרובים:
frequent flier
frequent the
frequent visitor


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים frequent בעברית | 
איך כותבים frequent בעברית | 
מה זה frequent בעברית | 
איך מתרגמים frequent לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: