פירוש המילה freakishness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
freakishnessחריגוּת
 
 
freakishחריגfreakishlyבאופן יוצא דופן

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים freakishness בעברית | 
איך כותבים freakishness בעברית | 
מה זה freakishness בעברית | 
איך מתרגמים freakishness לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: