פירוש המילה fray atthe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
frayמריבה, קלחתfray (at/the)לשחוק, למרוט עצבים; לקלקל (חגיגה)frayed


fraying
שחוק (תירוץ וכד'), מתרופף, מרוט (עצבים)

נשחק (מחויבות וכד')
above the frayמחוץ לקלחת/למריבה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fray atthe בעברית | 
איך כותבים fray atthe בעברית | 
מה זה fray atthe בעברית | 
איך מתרגמים fray atthe לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: