פירוש המילה fraudulence בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fraud


fraudulence

fraudster
הונאה, מִרמה, תרמית, נוכלות; זיוף, פלסתר; רמאי, נוכל

הונאה, מִרמה, תרמית, נוכלות

נוכל, גונב דעה, רמאי
commit fraudלהונות, לרמות, "לעקוץ" (כלכלית וכד')fraudulentשמקורו בהונאה, נכלולי, שנועד להונותfraudulentlyבהונאה, במירמה, ברמייה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fraudulence בעברית | 
איך כותבים fraudulence בעברית | 
מה זה fraudulence בעברית | 
איך מתרגמים fraudulence לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: