פירוש המילה fragmentation בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fragment

fragmentation
חֵלק, קטע, מקטע, שבריר, רסיס

פיצול, חלוקה, פילוג, ביתור, רסס; התרסקות, התנפצות (חלום וכד')
fragment (the)לחלק, לפלגfragmentary

fragmented (into)
מקוטע, קטוע

מפוצל, מקוטע, מפורר (חברה וכד'), מפולג, מקוטע, משוסע, מרוסק
fragmentallyבאופן מקוטע

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fragmentation grenade


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fragmentation בעברית | 
איך כותבים fragmentation בעברית | 
מה זה fragmentation בעברית | 
איך מתרגמים fragmentation לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: