פירוש המילה foundational בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
foundation

founding
יסוד, בסיס, אושיה, מסד; קרן

כינון, ייסוּד, היווסדות, הקמה, השתתה
found (the/on/in)לבסס, לייסד, לכונן, להקיםfoundational

founded (upon/on)

founding
יסודי, מכונן

מבוסס על-, מושתת על-

מכונן, של עקרון יסוד
to its foundationsעד היסוד

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים foundational בעברית | 
איך כותבים foundational בעברית | 
מה זה foundational בעברית | 
איך מתרגמים foundational לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: