פירוש המילה found wanting בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
find (something) wantingלגלות שמשהו איננו עומד בדרישות/בציפיותfound wantingלוקה בחסר, לא עומד בציפיות
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים found wanting בעברית | 
איך כותבים found wanting בעברית | 
מה זה found wanting בעברית | 
איך מתרגמים found wanting לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: