פירוש המילה formula בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
formula

formulator

formulation
נוסחה

מנסח

ניסוח
formulate (the)לנסח; לתכנןformulatedמנוסח
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים formula בעברית | 
איך כותבים formula בעברית | 
מה זה formula בעברית | 
איך מתרגמים formula לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: