פירוש המילה formalism בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
formalism

formality


formalization
פורמליזם

הליך פורמלי; רשמיות, טקסיות, פורמליות

הסדרה, פורמליזציה
formalize (the)להפוך לרשמיformalרשמי, פורמליformallyרשמית, באופן רשמי, באופן פורמלי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים formalism בעברית | 
איך כותבים formalism בעברית | 
מה זה formalism בעברית | 
איך מתרגמים formalism לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: