פירוש המילה forgiving בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forgiveness

forgivingness
סליחה

סלחנות, מחילה
forgive (the/for)לסלוח, למחולforgivable

forgiven

forgiving
סליח

נסלח

סלחני
forgivinglyבסלחנות

צירופי לשון וביטויים קרובים:
forgiving smile
forgiving tone


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים forgiving בעברית | 
איך כותבים forgiving בעברית | 
מה זה forgiving בעברית | 
איך מתרגמים forgiving לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: