פירוש המילה forgetfulness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forgetfulness

forgetting
שיכחהforget (the/about)לשכוחforgetful

forgotten
שכחן

נשכח
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים forgetfulness בעברית | 
איך כותבים forgetfulness בעברית | 
מה זה forgetfulness בעברית | 
איך מתרגמים forgetfulness לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: