פירוש המילה forester בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forest

forestation

forester

forestry
יער

ייעור, נטיעות יער

יערן

יערנות
forest (the)

לייער
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים forester בעברית | 
איך כותבים forester בעברית | 
מה זה forester בעברית | 
איך מתרגמים forester לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: