פירוש המילה foresightedness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
foresight

foresightedness
ראיית הנולדhave foresight (in)לראות את הנולדforesightedרואה את הנולדforesightedlyבראיית הנולד

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים foresightedness בעברית | 
איך כותבים foresightedness בעברית | 
מה זה foresightedness בעברית | 
איך מתרגמים foresightedness לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: