פירוש המילה forbidden intercourse by consent בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forbidden intercourse by consentבעילה אסורה בהסכמה
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
forbidden intercourse by consent by exploiting authority


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים forbidden intercourse by consent בעברית | 
איך כותבים forbidden intercourse by consent בעברית | 
מה זה forbidden intercourse by consent בעברית | 
איך מתרגמים forbidden intercourse by consent לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: