פירוש המילה forbid the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forbiddingאיסורforbid (the)לאסור (על-)forbidden

forbidding
אסור

עוין
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים forbid the בעברית | 
איך כותבים forbid the בעברית | 
מה זה forbid the בעברית | 
איך מתרגמים forbid the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: