פירוש המילה forbear בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forbearance

forbearer

forebearers
איפוק, אורך רוח; הבלגה, הימנעות

מבליג, מושל ברוחו

אבות מייסדים
forbear (to/from)להתאפק
 
 
forbearinglyבאיפוק

צירופי לשון וביטויים קרובים:
forbear tofrom


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים forbear בעברית | 
איך כותבים forbear בעברית | 
מה זה forbear בעברית | 
איך מתרגמים forbear לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: