פירוש המילה foraging בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forage

forager

foraging
מספוא

מלקט/מחפש מזון

חיפוש מזון
forage (the/for)ללקט/לחפש מזון
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים foraging בעברית | 
איך כותבים foraging בעברית | 
מה זה foraging בעברית | 
איך מתרגמים foraging לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: