פירוש המילה for the sake of simplicity בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
for the sake of simplicityכדי לסבר את האוזן, לשם הפשטות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים for the sake of simplicity בעברית | 
איך כותבים for the sake of simplicity בעברית | 
מה זה for the sake of simplicity בעברית | 
איך מתרגמים for the sake of simplicity לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: