פירוש המילה for the present בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
for the presentלפי שעה, לעת עתה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים for the present בעברית | 
איך כותבים for the present בעברית | 
מה זה for the present בעברית | 
איך מתרגמים for the present לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: