פירוש המילה for the glory of בעברית

מציג תוצאות המתחילות בחיפוש.
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
glory

glorification
תהילה, תפארת

האדרה
glorify (the)

glory (in)
להאדיר, לרומם, להלל, לפאר

להתפאר, להתהדר
glorified

glorifying

glorious
מהולל

מאדיר

מהולל, מרהיב, נהדר, מפואר, מעטיר
for the glory of-לתפארת-

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים for the glory of בעברית | 
איך כותבים for the glory of בעברית | 
מה זה for the glory of בעברית | 
איך מתרגמים for the glory of לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: